Windpark Kilwind biedt geïnteresseerden, omwonenden en educatieve doelen via deze website informatie aan over het ontstaan van windpark ‘Kilwind’ in Dordrecht en laat zien hoeveel de windmolens produceren aan groene energie.

Klik op de legenda voor
een uitleg van de waardes

Locatie windpark Kilwind

Windpark Kilwind is gevestigd in Dordrecht langs het water “De Dordtsche Kil” en is in december 2016 in productie gegaan. Het park bestaat uit 4 Enercon windturbines E70- E4 met een capaciteit van 2,3 MW per turbine.

De windmolens hebben een as-hoogte van 85 meter en de diameter van de rotorbladen bedraagt 71 meter. Wij leveren momenteel groene stroom voor ruim 5.000 huishoudens in de Regio’s Hoeksche Waard en Drechtsteden.

Locatie windpark Kilwind

Geschiedenis en bouwproces

Ons windmolenpark heeft net als de meeste andere windprojecten in Nederland een lange doorlooptijd gehad voordat de eerste paal kon worden geslagen. Exact 10 jaar nadat de besloten vennootschap werd opgericht kon pas gestart worden met de bouw van de molens. Na een periode van ruim een half jaar waren de molens klaar om vanaf december 2016 te gaan produceren.
Voor een impressie van hoe de bouw van de molens tot stand is gekomen hebben we een aantal fraaie beelden en een video opgenomen. Een leuk detail: de oprichting van ons windpark is zonder tussenkomst van de rechter tot stand gekomen, wat ons project vrij uniek maakt in Nederland!

Het liften van de rotor

Bovenstaande prachtige drone video laat in een kleine 4 minuten zien hoe het heffen van de eerste rotor in zijn werk is gegaan. Als eerste werd de generator met een gewicht van 50.000 kg geplaatst. Daarna was de rotor, die een diameter van 71 meter en een gewicht van 49.000 kg heeft, aan de beurt. Het spreekt voor zich dat deze elementen met heel veel zorg en accuratesse op zijn plaats moeten worden gehesen. Een ervaren kraanmachinist klaarde deze klus met behulp van een speciale kraan.

Onze windturbines

Het windpark Kilwind bestaat uit vier Enercon windturbines van het type E70-E4 met een maximale capaciteit van 2,3 Mw ofwel 2300 Kw per turbine. Elke rotor heeft een oppervlakte van 3.957 m². Voordat de stroom getransformeerd wordt naar 13000 V moet deze stroom omgevormd en gelijkgericht worden naar de juiste frequentie van de wisselspanning op het stroomnet.

Aansluiting op het stroomnet

Onze stroom gaat via een aansluiting op zogeheten middenspanning het net op. De spanning in dit gebied is 13000 Volt wat door Stedin wordt beheerd. Door middel van transformatorstations in de omgeving van eindgebruikers, dus ook bij jou in de buurt, wordt de spanning verlaagd tot 230 Volt. Hierop is ook de meterkast in jouw huis aangesloten.

 

Subsidie

Op dit moment ontvangt Kilwind voor de opgewekte stroom een subsidie van de Rijksoverheid. Dit is noodzakelijk om de molens rendabel te exploiteren. Er wordt weleens gezegd dat windmolens niet draaien op wind maar op subsidie. Dat is voor een deel waar. Echter om subsidie te kunnen ontvangen moet wel eerst de energie worden opgewekt, daar is dus ook wind voor nodig.

 

Visie

Onze visie is dat duurzame energie ook zonder subsidie moet kunnen worden opgewekt. Nadat de molens 15 jaar hebben gedraaid zal er geen subsidie meer worden betaald. In de periode hierna zullen de molens gewoon door blijven draaien, en dit is ook ons uiteindelijke doel.

Zonne-energie in relatie tot windenergie

Windenergie en zonne-energie kunnen elkaar prima aanvullen, in de zomer wanneer de dagen lang zijn en de zon volop schijnt wordt er meer zonne-energie opgewekt dan in de winter. In de winter wanneer er weinig zonne-energie geoogst kan worden door korte dagen en weinig zonlicht waait het over het algemeen harder dan in de zomer.

Windenergie heeft minder ruimtebeslag nodig dan zonne-energie. Uit een vierkante meter rotoroppervlak kan je jaarlijks ongeveer 800 tot 1200 kWh opwekken, afhankelijk van het windaanbod. Een vierkante meter zonnepaneel kan ongeveer 150 kWh jaarlijks opwekken.

Onder een windturbine is ook nog ruimte om de koeien te laten grazen, of akkerbouw te bedrijven, de wind wordt immers in de lucht opgevangen waardoor het ruimte beslag eigenlijk nog veel kleiner is . Als je dit terugrekend kan Kilwind per vierkante meter ruimtebeslag 3.000 kWh opwekken. Grotere windturbines kunnen wel 6.000 of zelfs meer kWh per vierkante meter opwekken.

Slagschaduw

De rotorbladen van een windmolen veroorzaken slagschaduw als de zon schijnt. Slagschaduw wordt als hinderlijk ervaren en daarom mag een windmolen wettelijk niet meer dan gemiddeld zes uur per jaar slagschaduw veroorzaken die op een woning valt.

Omdat de meest noordelijke en de meest zuidelijke molens van Kilwind over deze norm heengaan, zijn zij voorzien van een extra stilstandvoorziening. Deze zogenaamde ‘shadowstops’ hebben wij zo geprogrammeerd dat er nagenoeg geen slagschaduw op woningen in de omgeving zal zijn. De molens worden automatisch tijdelijk stilgezet als de slagschaduw van de rotorbladen op één of meerdere woningen komt.

Is groene stroom ook echt groen?

Groene stroom is tegenwoordig niet meer weg te denken. Soms is het onvoldoende duidelijk wanneer je kiest voor groene energie dat je dat ook echt krijgt. Hier proberen wij een antwoord op te geven. Duurzaam opgewekte stroom uit bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens mag alleen als ‘groen’ aan u worden verkocht als dit ook gecertificeerd is met zogeheten GVO’s (Garantie van Oorsprong).
Dit is een sluitend registratiesysteem waarbij de ingekochte stroom door uw eigen energieleverancier gekoppeld is aan productie-installaties, zoals zonnepanelen en windmolens. Hiervoor wordt ook nog steeds groene stroom uit het buitenland ingekocht, bijvoorbeeld uit waterkracht, omdat de vraag in Nederland naar groene stroom groter is dan wat hier ‘groen’ opgewekt wordt.

Educatie

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk voor scholen en belangstellenden om ons windpark begeleid te bezoeken. In dat geval stellen wij een op maat gemaakt bezoek samen waarin u en uw leerlingen een kijkje achter de schermen krijgen in ons windpark. Wilt u meer weten hierover? Neem dan contact met ons op!